Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Marking Studio Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.marcomobili.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat. A működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni.

A Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Marking Studio Kft.

 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 8200 Veszprém, Gubacs utca 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@marcomobili.hu
Cégjegyzékszáma: Cg.19-09-515968
Nyilvántartja a Veszprémi Törvényszék mint Cégbíróság
Adószáma: 24210344219
Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

A Szolgáltató működésénke helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye: 8200 Veszprém, Gubacs utca 2.

A tárhely-szolgáltató neve, elérhetőségei: 

Shopify Inc.
Cím: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada
Telefon: +1 888-746-7439
E-mail: support@shopify.com
Honlap: http://www.shopify.com

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

 

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon (pl. Facebook) keresztül érhető el.

1.3.  A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltatóközött online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

1.4. A Szolgáltató mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. A felhívást a Weboldal erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

2. Megrendelési tudnivalók (regisztráció, vásárlás (termék- és szolgáltatásmegrendelés)

2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

teljes név*
e-mail cím*
jelszó*
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
telefonszám*

2.2. A Weboldalon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik,
kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait.

 

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

 

2.3. Vásárlás

A Felhasználó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg az Adatkezelési Tájékoztató szerint. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

Ha a Felhasználó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége telefonon vagy e-mailben a módosításra, míg a megrendelt termékeket a Szolgáltató a szállítónak át nem adja.

2.4. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel a Szolgáltató. Az ár forintban értendő. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Amennyiben a fogyasztó a Weboldalon nem található terméket szeretne megrendelni, akkor egyedi megállapodás alapján a Szolgáltató vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Felhasználó részére.

2.5. Megrendelés

A szerződéskötés nyelve: magyar.

A rendelés regisztrációhoz kötött.

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy a rendelési folyamat során megadja számlázási, szállítási adatait.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább nézelődöm” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, és kiválasztja a „pénztár” ikont.

A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően a „frissítés” ikonra kattint Felhasználó.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés jóváhagyása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Szolgáltató a visszaigazolással egy időben díjbekérőt küld Felhasználó részére a megrendelés összértékének 30%-ról. Szolgáltató ennek az összegnek a befizetése után tudja teljesíteni a megrendelést.

Megrendelését Szolgáltató tárgytalannak tekinti és töröli a rendszeréből, amennyiben 4 munkanapon belül nem sikerül felvenni a Felhasználóval a kapcsolatot.

2.6. Szállítás
A szállítási idő 1-10 hét.
A szállítás díjköteles, kivéve:

Az ingyenes szállítás lehetősége 50.001 Ft. feletti vásárlásnál lehetséges, amennyiben a vásárlás a webáruházon keresztül történt. Ebben az esetben 50.001 Ft vásárlás felett, Magyarország területén, járdaszegélyig érvényes az ingyenes szállítás. Amennyiben a házba is szükséges bevinni az adott terméket, úgy alvállalkozónk plusz költséget számol fel.

Bútoraink nagy részét lapra szerelt állapotban, elemenként csomagolva forgalmazzuk. A bútorok egyedi összeszerelést igényelnek, melyekhez részletes szerelési rajzot mellékelünk.

Az adásvételi szerződéssel a Szolgáltató vállalja, hogy a terméket kiszállítja és a Felhasználó a terméken tulajdonjogot szerez; míg a Felhasználó vállalja, hogy a terméket átveszi és annak vételárát kifizeti.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

A Marking Studio Kft. a visszaigazolás szerint /várhatóan 1-10 hét alatt / kiszállítja a megrendelt termékeket a Megrendelő által megjelölt szállítás címre, előzetesen egyeztetett időpontban. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön napközben is elérhető. Amennyiben a Marking Studio Kft. előre nem látható oknál fogva nem tudja adott időn belül kiszállítani a megrendelést, erről a Megrendelőt értesíti. A kiszállítás díja a megrendelt termékek bruttó vételárának értékétől függ, amely díjtáblázatunkban megtekinthető. A díjak nem tartalmazzák a bútor a Felhasználó otthonába, lakásába, emeletre történő elhelyezését. A megrendelés utáni visszaigazolásunkban az összeget pontosan megjelöljük a bútor vételárával együtt.

Lehetősége van Felhasználónak személyes átvételre is Szolgáltató üzletében.

A Szállító teljesítése akkor történik meg termék vásárlása esetén, amikor a felhasználó a megjelölt terméket átveszi. A Szolgáltató a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben szállítja le a Felhasználónak. A Felhasználó köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. A Felhasználó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját az átvétel időpontjában (a kárveszély átszállásának időpontjában) kell jeleznie a Szolgáltatónak. A Felhasználó később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Szolgáltatónak felróható

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a Felhasználó köteles jegyzőkönyvet felvetetni és a küldeményt Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a Felhasználó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a Felhasználó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó a termék átvételével késedelembe esik, úgy Szállító – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Felhasználó költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyibena termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

2.7. Fizetési módok

A számla kiegyenlítését a szerződésben szereplő fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig, az esedékesség sorrendjében. A kiegyenlítés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Marking Studio Kft. folyószámláján megjelenik.

Előre utalással egyenlítheti ki Felhasználó a számláját.

A termék ellenértékének (vételár) megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

A termék személyes átvétele esetén a Felhasználó a vételárat  a termék árának előre átutalásával köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla vagy nyugta ellenében. Személyes átvétel helye: a Szolgáltató székhelye.
Szállítás esetén a számla kiegyenlítését a szerződésben szereplő fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig, az esedékesség sorrendjében. A kiegyenlítés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Marking Studio Kft. folyószámláján megjelenik.

Lehetőség van elektronikus (bankkártyás) fizetésre is, az OTP Simple Pay alkalmazáson keresztül. A Marking Studio Kft. minden szervezési és technikai intézkedést megtett a fizetés biztonságának garantálására.

3.A szerződés megszűnése

3.1. A Szerződés megszűnik:

a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
a Felhasználó jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;
a Felhasználó természetes személy halálával;
a Felek közös megegyezésével,
a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,
rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,
rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalakon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

3.2 Elállás joga és visszaküldés

3.2.1 Elállási/Felmondási jog

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Szolgáltatóval megkötött szerződéstől, amely esetben a terméket egy arra alkalmas csomagolásában köteles Szállítóhoz visszajuttatni.

3.2.2. Az elállási/felmondási határidő:

1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
3. c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy adott termék átveszi.
4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
5. e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) aSzolgáltatói címére vagy elektronikus úton az elektronikus elérhetőségre.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

3.2.3. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll az Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmaz az Szolgáltató; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles az Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3.2.4. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

1. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható;
2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási jog a melléklet nyilatkozat kitöltésével gyakorolható.

3.3 Jótállás, szavatosság

A termékek eredeti gyári csomagolásban, sérülésmentesen kerülnek feladásra a címzett részére. A forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szavatosságot vállalunk. Amennyiben a megvásárolt termék bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre, úgy azt kérésére kicseréljük.

A Szolgáltató szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Igy Szolgáltató szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Szolgáltató vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
2. A termék használható arra a célra, amit az Szolgáltató meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.  
3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.
5. Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

Ellenkező kikötés hiányában, a felhasználójogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

1. olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
3. a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vásárló számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy
4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

 

3.4 Visszaküldés

Amennyiben a webáruházban történik a rendelés 365 napon belül visszaküldési jog illeti meg a Felhasználót, amennyiben az eredeti csomagolásban állagsérelem nélkül küldi vissza a terméket. Higiéniai termékekre ez a jog nem vonatkozik.
A visszaküldés feltételei: A vásárlónak az eredeti csomagolásban, gondosan becsomagolva szükséges visszaküldenie a terméket (a Marco Mobili Bútoráruház alvállalkozójával), biztosítva azt, hogy sérülésmentesen megérkezhessen hozzánk. A terméket a felvételkor járdaszegélyhez szükséges készíteni. A termék újracsomagolásának költségei a vásárlót terheli.
A termék nem használt, sérülésmentes, valamint az eredeti csomagolásban megfelelően vissza van csomagolva. Amennyiben az ellenőrzéskor akár az összeszerelésből vagy szétszerelésből következő sérülések, kopások, szállítás során keletkezett sérülések találhatóak a terméken, vagy alkatrészek (pl. csavarok), elemek hiányoznak, a Marco Mobili Bútoráruház a keletkezett károk miatt a visszatérítendő összegből a kár összegét levonhatja.
A Marco Mobili Bútoráruház alvállalkozója a visszaküldési értesítéstől számítva 14 napon belül elszállítja a terméket.
A vásárlónak a termék visszaérkezését követően 7 napon belül visszaadjuk a termék vételárát, a visszaszállítás, esetleg visszacsomagolás költségeivel csökkentve, ajándékutalvány formájában.
Nem visszatérítendő: Szállítási díj, rakodási díj, szerelési díj
A 365 napos visszaküldési jog nem érvényesíthető
Higiéniai termékek (matracok, párnák) kizárólag bontatlan csomagolásban küldhetőek vissza. Egyedi megrendelésre készült termékek visszaküldése nem lehetséges.

3.5 Felelősség kizárása

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-benfoglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, adatveszteségekért esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Az felhasználó köteles a felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Weboldalak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatónak jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése. Előre történő banki átutalás vagy azonnali fizetés ellenében a rendelés továbbra is érvényes.

4. A panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy postai levélben juttathatja el a Szolgáltatóhoz. Szóban is tehető panasz a Szolgáltató székhelyén.

A panaszt a Megrendelő az info@marcomobili.hu e-mail címen, illetve a 8200 Veszprém, Gubacs utca 2. postacímre megküldött postai levélküldemény formájában közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek.

A Szolgáltató a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen, vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Telefonszáma: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. Szerződő felek megállapítják, Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ügyfél és a Kibocsátó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Szerződő Felek az Ügyfél által indított perekben értékhatártól függően kikötik a Kisvárdai Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét, ugyanakkor a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján az Ügyféllel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Ügyfél) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 Egyéb rendelkezések

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog azirányadó.

 

MINTA: Elállás

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

 

 

1